Wybory

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

W dniu 26 marca 2022 roku odbył się XL Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy, bowiem skończyła się obecna kadencja organów naszego samorządu.

W części oficjalnej ustępująca Prezes ORL dr n.med. Marzenna Plucińska przywitała obecnych na sali delegatów oraz zaproszonych gości:

Panią Elżbietę Annę Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego ;

Pana Wojciecha Perczaka – Wicewojewodę  Lubuskiego;

Pana Marka Twardowskiego – Prezesa Lubuskiego Związku Lekarzy POZ „Porozumienie Zielonogórskie”;

Pana prof.n.med. Jarosława Hiczkiewicza ;

Pana Wadima Tyszkiewicza- Senatora RP;

Pana Bogusława Wontora – Posła na Sejm RP;

Panią Beatę Raczak – Interpolska – Dyrektor Oddziału Poznań.

Po wystąpieniach zaproszonych gości Kanclerz Kapituły  odznaczenia „Laur Asklepiosa”  dr n.med. Mariusz Witczak wręczył nasze najwyższe wyróżnienie wybitnym postaciom, którzy szczególnie zasłużyli się na rzecz samorządu lekarskiego.

Nagrody za 2020 rok odebrali :

Elżbieta Anna Polak

Jarosław Hiczkiewicz

W kadencji 2021 i 2022 uhonorowani zostali:

Irena Magdziorz;

Tomasz Monkiewicz;

Alfred Owoc;

Agnieszka Szumkowska;

Edyta Orłowska;

Helena Migas;

Krzysztof Dziedzic;

Przemysław Kwiatkowski;

Rafał Malanowski;

Marek Twardowski.

Uchwałą Okręgowego Zjazdu Delegatów  dr n. med. Marzenna Plucińska została Honorowym Prezesem OIL w Zielonej Górze.

Następnie XL Okręgowy Zjazd Delegatów OIL w Zielonej Górze rozpoczął część roboczą spotkania. W ciągu najbliższych kilku dni otrzymacie Państwo szczegółowe sprawozdanie ze zjazdu.

Jednym z najważniejszych punktów zjazdu były wybory nowego Prezesa OIL i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym IX kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze został dr n.med. Jacek Kotuła.

Dr Andrzej Nonckiewicz został wybrany na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej.

Z poważaniem

Wojciech Perekitko

Sekretarz Zjazdu.

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy

 

 

Komunikat z załącznikami

Uchwała nr 196/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze z dnia 30 września 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji

 

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze publikuje w dniu 01 lipca 2021 r. na stronie https://bip.oilzgora.finn.pl/ ostatecznych list członków rejonów wyborczych, które będą obowiązywały przez okres IX kadencji oraz liczbę delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Powyższe dane będą dostępne także w siedzibie Izby.

Od tej pory Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów IX kadencji. Zgłoszenie musi być dokonane na odpowiednim wniosku dostępnym w siedzibie Izby Lekarskiej, na ww. stronie internetowej w zakładce wybory. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów – 31 sierpnia 2021 r.

Prosimy o śledzenie zakładki „wybory”, w której publikowane będą wszelkie informacje wyborcze. Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Mariusz Witczak

 

Rejony wyborcze