Instrukcja Rejestru Praktyk

2023 opłaty za wpis i zmiany praktyk lekarskich

    • wpis:      149 zł
    • zmiana:  74,50 zł

BZ WBK S.A. O/Zielona Góra Nr 95 1090 1535 0000 0000 5301 9198


OIL w Zielone Górze informuje wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów rejestrujących  swoje  indywidualne praktyki lekarskie aby zwrócili szczególną uwagę na numer kodu TERYT. Z dniem 1 stycznia 2015 r. miasto na prawach powiatu Zielona Góra połączyło się z gminą Zielona Góra w powiecie zielonogórskim.

W związku z powyższym proszę dokonać zmiany z nie aktualnego już kodu TERYT gminy Zielona Góra w powiecie zielonogórskim (0809102) na aktualny kod TERYT miasta na prawach powiatu Zielona Góra (0862011)


 

 

Instrukcje wpisów, zmian i wykreśleń praktyk lekarskich oraz generowania certyfikatu P1

Pliki do pobrania

Dokumenty: