Uchwały XL Okręgowego Zjazdu Delegatów OIL w Zielonej Górze