Składka na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w rozliczeniu podatkowym