Wybory

Komunikat z załącznikami

Uchwała nr 196/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze z dnia 30 września 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji

 

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze publikuje w dniu 01 lipca 2021 r. na stronie https://bip.oilzgora.finn.pl/ ostatecznych list członków rejonów wyborczych, które będą obowiązywały przez okres IX kadencji oraz liczbę delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Powyższe dane będą dostępne także w siedzibie Izby.

Od tej pory Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów IX kadencji. Zgłoszenie musi być dokonane na odpowiednim wniosku dostępnym w siedzibie Izby Lekarskiej, na ww. stronie internetowej w zakładce wybory. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów – 31 sierpnia 2021 r.

Prosimy o śledzenie zakładki „wybory”, w której publikowane będą wszelkie informacje wyborcze. Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Mariusz Witczak

 

Rejony wyborcze