Ubezpieczenie

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze informuje, że w bieżącym roku w dalszym ciągu jest możliwość zawarcia ubezpieczenia OC lekarza / lekarza dentysty w ramach opłacanej składki członkowskiej.

OC w składce dla członków OIL w Zielonej Górze

Z początkiem grudnia zielonogórski samorząd lekarski postanowił, że jako jeden z pierwszych w kraju zaproponuje swoim członkom regularnie opłacającym składkę – ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty. W zależności od formy wykonywanego zawodu medycznego – indywidualna praktyka lekarska lub umowa cywilnoprawna czy umowa o pracę – każdy członek izby będzie mógł odpowiednio skorzystać z obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty.

Jakie ubezpieczenie dla kogo?

Mając na względzie dobro członków OIL w Zielonej Górze, Okręgowa Rada Lekarska w Zielonej Górze podjęła decyzję o zleceniu przygotowania programu ubezpieczeniowego przez jednego z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor S.A. W oparciu o przeprowadzoną analizę rynku ubezpieczeniowego  przedstawiono i zaproponowano oferty ubezpieczenia, z których jako najlepsza wyłoniona została oferta renomowanego Zakładu Ubezpieczeń – STU Ergo Hestia SA.

Zgodnie z założeniami programu członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, którzy wykonują działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej, zostaną objęci ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty. W polskim porządku prawnym zakres oraz suma tego ubezpieczenia są regulowane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2011 nr 293, poz. 1729). Według jego zapisów ubezpieczony ma do wykorzystania sumę ubezpieczenia w wysokości 75 000 euro na jedno zdarzenie i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia.

Z kolei członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, którzy są zatrudnieni wyłączenie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, skorzystają z ochrony ubezpieczeniowej w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty z sumą ubezpieczenia 300 000 zł na wszystkie zdarzenia.

W obu przypadkach płatnikiem składki jest OIL w Zielonej Górze.

Kompleksowa ochrona

Wychodząc naprzeciw potrzebom członków OIL w Zielonej Górze program ubezpieczeniowy został dodatkowo rozszerzony o ubezpieczenia, które pozwalają lekarzowi i lekarzowi dentyście kompleksowo zadbać zarówno o swoje bezpieczeństwo. Dzięki temu każdy członek OIL w Zielonej Górze może skorzystać z poniższych ubezpieczeń, wyróżniających się preferencyjnymi stawkami z racji grupowej formy umowy ubezpieczenia:

– dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty, pozwalające na podwyższenie sumy ubezpieczenia,

– ubezpieczenie OC działalności gospodarczej i użytkowania mienia,

– ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków rozszerzone o świadczenia dodatkowe z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na HIV i WZW.

Jak skorzystać?

Warunkiem skorzystania z programu ubezpieczeniowego jest posiadanie aktywnego statusu członka OIL w Zielonej Górze oraz uregulowanej terminowo składce członkowskiej, a także złożenie wniosku ubezpieczeniowego zgodnie z jednym z poniższych sposobów:

– wypełnienie formularza i dostarczenie go do Biura OIL w Zielonej Górze do Pani Brygidy Olszewskiej, piętro I, pokój „Praktyki lekarskie”,

– wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.oil.med.pl/zg, uruchomionej specjalnie z myślą o wygodzie członków OIL w Zielonej Górze.

Potwierdzeniem przystąpienia do programu ubezpieczeniowego jest certyfikat, który w przypadku złożenia wniosku ubezpieczeniowego online zostaje przesyłany na adres e-mail podany przez ubezpieczonego.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń

W celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących programu ubezpieczeniowego przygotowanego na zlecenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, należy skontaktować się z:

– Brygidą Olszewską (OIL w Zielonej Górze) pod nr tel.: 509 396 025,

– Agatą Łukowską (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 33 07.