Składki

2021 opłaty za wpis i zmiany praktyk lekarskich

– wpis 109 zł

– zmiana 54 zł

BZ WBK S.A. O/Zielona Góra Nr 95 1090 1535 0000 0000 5301 9198

Pełna treść uchwały dostępna jest na stronach NIL pod adresem www.nil.org.pl

 

Dokumenty do pobrania:

1. Podanie – prośba o rozłożenie na raty spłaty zaległej składki

2. Wniosek – zwolnienie z opłacenia składek na czas okreslony

3. Wniosek – zwolnienie z opłacania składek na czas nieokreślony

4. Oświadczenie o nie osiąganiu przychodów

5. Zawiadomienie o osiąganiu przychodów