Osoby pełniące kluczowe funkcje w Izbie

IX Kadencja 2022-2026

Prezes: dr n.med. Jacek Kotuła

Wiceprezes:

 • dr Marzenna Plucińska
 • dr Danuta Sorochan-Olszak
 • dr Wojciech Perekitko

Skarbnik:

 • dr Agnieszka Szumkowska

Zastępca skarbnika:

 • dr Szymon Michniewicz

Sekretarz: 

 • dr Bartosz Kudliński

Zastępca Sekretarza:

 • dr Lidia Kardowska

Członkami Prezydium zostali:

 • dr Antoni Ciach
 • dr Mariusz Witczak


VIII Kadencja 2018-2022

Prezes:  Marzenna Plucińska

Wiceprezes:
 • Antoni Ciach
 • Jacek Kotuła
 • Mariusz P. Witczak

Skarbnik: Danuta Sorochan-Olszak

Sekretarz:

 • Lidia Kardowska
 • Wojciech Perekitko