Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego

Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego

ul. Batorego 71
65-735 Zielona Góra
tel. 68 320 79 00, 323 66 81 fax 68 320 78 15
e-mail: biuro-osl@oil-zgora.org

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego

lek. Mirosława Rosińska-Tyrka

Biuro czynne

codziennie w godz. 08.00 – 15.00