Wybory

 

 

OBWIESZCZENIE 04/VII/2017

Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze

z dnia 25 grudnia 2017 r.

 

Na podst. § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się, co następuje:

 

§1

Wybory przeprowadzono w okresie od 30 października 2017 do 22 grudnia 2017 w 12 rejonach wyborczych powołanych na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej
w Zielonej Górze, na podstawie Uchwały ORL Nr 06/VII/2017 z dnia 16.02.2017 r.
w sprawie utworzenia rejonów wyborczych.

§2

Wybrano 102 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji 2018-2022, w tym lekarzy - 70, lekarzy dentystów – 32.

§3

Ogólna liczba wybranych delegatów w pierwszej turze stanowi 74 procent.

 

Wybrani delegaci:

K8.01 – Nowa Sól:

1.       Bocianiak Wojciech

2.       Górski Jan

3.       Haliński Adam

4.       Konieczny Dariusz

5.       Kwiatkowski Przemysław

6.       Maniak Maciej

7.       Nonckiewicz Andrzej

8.       Plucińska Marzenna

9.       Rajkiewicz Justyna

10.   Wakulińska Katarzyna

11.   Warchoł Mariusz

 

K8.02 – Nowa Sól i Wschowa:

1.      Bejga Przemysław

2.      Bembnowicz Krzysztof

3.      Gralińska-Kania Agnieszka

4.      Jernajczyk Jarosław

5.      Perekitko Beata

6.      Perekitko Wojciech

7.      Popadiuk Wiktoria

 

K8.03 – Żagań i Szprotawa:

1.       Bobkiewicz Wojciech

2.       Mądry Mikołaj

3.       Wróblewski Andrzej

 

K8.04 – Krosno Odrz. i Gubin:

1.       Demuth Piotr

2.       Jasiński Jacek

3.       Stelmach Małgorzata

 

K8.05 – Sulechów i Cibórz:

1.       Magdziorz Irena

2.       Wojnowska Barbara

 

K8.06 – Świebodzin i Torzym:

1.       Bielewicz Alfred

2.       Dziedzic Krzysztof

3.       Kuhn Anna

 

8.07 – Żary i Lubsko:

1.       Dwornicki Zygmunt

2.       Tysiewicz-Dudek Marzena

 

K8.08 – Zielona Góra (szpital):

1.       Adamczyk Karolina

2.       Cerbiński Maciej

3.       Chryk Magdalena

4.       Ciach Antoni

5.       Dołęga-Krzemińska Elżbieta

6.       Fiedorowicz Katarzyna

7.       Iciek Witold

8.       Kasprowiak Irena

9.       Kłosowska-Kwapisz Magdalena

10.   Kołkowski Michał

11.   Komarczuk Magdalena

12.   Kosiński Dariusz

13.   Kwapisz Bartłomiej

14.   Kwapisz Jakub

15.   Lasota Karol

16.   Leśniak Paweł

17.   Mądry Maciej

18.   Michniewicz Szymon

19.   Mospan Bożena

20.   Myśliwiec Krzysztof

21.   Pietrasz-Adamczak Justyna

22.   Rosińska-Tyrka Mirosława

23.   Siemion Leszek

24.   Strakowski Cezary

25.   Uberman Roman

 

 

K8.09 – Zielona Góra (poz):

1.       Safian Józef

2.       Szlęk-Królikowska Wioletta

3.       Szumkowska Agnieszka

4.       Walkowiak Wioletta

 

K8.10 – Zielona Góra (specjaliści):

1.       Dorocki Piotr

2.       Felisiak Liliana

3.       Grzywacz Janina

4.       Janiszewski Włodzimierz

5.       Kaszuba-Witczak Elżbieta

6.       Lubecki Krzysztof

7.       Matecka-Ryngier Krystyna

8.       Sabat Ewa

9.       Witczak Mariusz

10.   Zbierska-Krawczak Małgorzata

 

K8.11 – Lekarze Dentyści 1:

1.       Biegańska Jolanta

2.       Bokszańska Iwona

3.       Borysiak-Wojciszewska Magdalena

4.       Choroś Ryszard

5.       Czaplińska-Jujeczko Elżbieta

6.       Kaczewiak Mirosław

7.       Kardowska Lidia

8.       Karnicka Małgorzata

9.       Kotuła Jacek

10.   Łazaruk Halina

11.   Orłowska Edyta

12.   Sobolewska Ewa

13.   Sorochan-Olszak Danuta

14.   Stefanowska Julita

15.   Szcząchor Bożena

16.   Tondryk Małgorzata

17.   Wacław Grzegorz

18.   Witczak Anna

 

K8.12 – Lekarze Dentyści 2:

1.       Bac Małgorzata

2.       Cholewa Agnieszka

3.       Domagalska-Budrewicz Karina

4.       Grzywacz Aleksandra

5.       Kaczewiak Maksymilian

6.       Kowalik Łukasz

7.       Krause-Howis Elżbieta

8.       Malanowski Rafał

9.       Mróz Maria

10.   Noskowska-Szpura Dominika

11.   Rutkowska Agnieszka

12.   Smaga Bożena

13.   Sozańska Iwona

14.   Szarowar Alicja.

 

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

ORL w Zielonej Górze

Antoni Ciach

 

Zielona Góra, 09.04.2018 r.

 

Władze OIL w Zielonej Górze VIII kadencji (2018-2022)

 

Prezes

Marzenna Plucińska

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Piotr Dorocki

 

Okręgowa Rada Lekarska

1.    Cerbiński Maciej

2.    Choroś Ryszard D

3.    Ciach Antoni

4.    Czaplińska-Jujeczko Elżbieta D

5.    Felisiak Liliana

6.    Iciek Witold

7.    Janiszewski Włodzimierz

8.    Jernajczyk Jarosław

9.    Kardowska Lidia D

10. Kasprowiak Irena

11. Kosiński Dariusz

12. Kotuła Jacek D

13. Lasota Karol

14. Mospan Bożena

15. Perekitko Wojciech

16. Rajkiewicz Justyna

17. Safian Józef

18. Sorochan-Olszak Danuta D

19. Tondryk Małgorzata D

20. Witczak Mariusz

 

Zastępcy Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

1.    Bobkiewicz Wojciech

2.    Bokszańska Iwona D

3.    Gralińska-Kania Agnieszka

4.    Malanowski Rafał D

5.    Mróz Maria D

6.    Myśliwiec Krzysztof

7.    Nonckiewicz Andrzej

8.    Orłowska Edyta D

9.    Smaga Bożena D

10. Uberman Roman

11. Wakulińska Katarzyna

12. Wołowiec Barbara D

 

Okręgowy Sąd Lekarska

1.    Biegańska Jolanta D

2.    Bielewicz Alfred

3.    Demuth Piotr

4.    Dołęga-Krzemińska Elżbieta

5.    Dziedzic Krzysztof

6.    Goebel Kazimierz

7.    Grzywacz Janina

8.    Kłosowska-Kwapisz Magdalena

9.    Król Krzysztof

10. Kuhn Anna

11. Kupis Marek

12. Lesniak Paweł

13. Łazaruk Halina D

14. Magdziorz Irena

15. Maniak Maciej

16. Regner-Pałka Urszula D

17. Rosińska-Tyrka Mirosława

18. Sabat Ewa

19. Stefanowska Julita D

20. Stelmach Małgorzata

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

1.    Kwiatkowski Przemysław

2.    Szlęk-Królikowska Wioletta

3.    Szumkowska Agnieszka

4.    Warchoł Mariusz

5.    Witczak Anna D

 

Okręgowa Komisja Wyborcza

1.    Ciach Antoni

2.    Kotuła Jacek D

3.    Witczak Mariusz

4.    Cholewa Agnieszka D

5.    Sorochan-Olszak Danuta D

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy

6.    Iciek Witold

7.    Kotuła Jacek D

8.    Lubecki Krzysztof

9.    Perekitko Wojciech

10. Witczak Mariusz

Lista zgłoszonych kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd VIII kadencji

Głosowanie drogą korespondencyjną

Rozpoczęło się głosowanie korespondencyjne na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII Kadencji. Na adres domowy otrzymali Państwo koperty z kartami do głosowania. Należy odesłać je lub dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej OIL w Zielonej Górze do 28 października 2017 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje są podane w załączonej do korespondencji instrukcji. Zachęcamy do udziału w wyborach. Od naszych głosów zależy kształt samorządu.

Przewodniczący OKW Antoni Ciach

 

Instrukcja głosowania

W związku z rozpoczętymi wyborami, na adresy korespondencyjne członków Okręgowej Izby Lekarskiej zostały wysłane przesyłki w postaci dużej koperty (C4). W kopercie znajdą Państwo instrukcję głosowania, kartę do głosowania, dwie białe koperty: małą i większą (C4) ze stemplem „Opłata przerzucona na adresata”.

Po zapoznaniu się z listą kandydatów, należy dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku znaku „x" lub„+".

Liczba wskazań nie może być większa niż liczba mandatów określona dla danego rejonu wybor­czego. Informacja o liczbie mandatów znajduje się na karcie do głosowania.

Kartę do głosowania należy umieścić w najmniejszej z nadesłanych kopert. Kopertę należy zakleić. Aby zachować tajność głosowania, koperty nie należy podpisywać, stemplować ani w żaden inny sposób znakować. Zaklejoną kopertę z kartą trzeba włożyć do większej białej koperty zaadresowanej do Okręgowej Komisji Wyborczej OIL.

Po zaklejeniu tej koperty należy w zaznaczonym miejscu na jej odwrocie przystawić imienną pieczątkę lekarską oraz podpisać się. Na kopercie nie trzeba naklejać znaczka. Przesyłka jest już opłacona.

Przygotowaną w ten sposób przesyłkę należy wysłać pocztą lub dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej najpóźniej do 28.10.2017 przed godziną 15.30.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu koperty do Okręgowej Komisji Wyborczej

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie mogą Państwo oddać głosu korespondencyjnie, będzie możliwość oddania głosu osobiście w miejscu i terminie określonym odrębnie dla każdego rejonu wyborczego. Szczegółowe informacje znajdą się na przesłanej instrukcji głosowania, w poniższej tabeli oraz na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej - www.oil-zgora.org w zakładce Komisja Wyborcza.

 

 

NR REJONU WYBORCZEGO

REJON WYBORCZY

MIEJSCE GŁOSOWANIA

TERMIN GŁOSOWANIA

Rejon nr 1

Nowa Sól

Sala w Wielospecjalistycznym

Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli,

ul. Chałubińskiego 7

30.10.2017, g. 13-14

Rejon nr 2

Nowa Sól i Wschowa

Sala w Wielospecjalistycznym

Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7

30.10.2017, g. 13-14

Rejon nr 3

Żagań i Szprotawa

Sala w Nowym Szpitalu
w Szprotawie, ul. Henrykowska 1

31.10.2017 g.12-13

Rejon nr 4

Krosno Odrzańskie

i Gubin

Przychodnia Atol w Gubinie,

ul. Kresowa 2

02.11.2017 g.10-11

Rejon nr 5

Sulechów i Cibórz

Przychodnia Lekarza Rodzinnego
w Sulechowie,
ul. Niepodległości 15

31.10.2017 g. 11.30-12.30

Rejon nr 6

Świebodzin i Torzym

Sala w Nowym Szpitalu

w Świebodzinie, ul. Młyńska 6

31.10.2017 g. 13-14

Rejon nr 7

Żary i Lubsko

Sala w Szpitalu Na Wyspie

w Żarach, ul. Pszenna 2

02.11.2017 g. 11-12

Rejon nr 8

Zielona Góra szpital

Sala w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze, ul.  Zyty 26

31.10.2017, g. 8,30 - 9,30

Rejon nr 9

Zielona Góra poz

Przychodnia Skarbowa
w Zielonej Górze, ul. Chopina 20

30.10.2017, g. 12-13

Rejon nr 10

Zielona Góra

specjaliści

Przychodnia Skarbowa
w Zielonej Górze, ul. Chopina 20

30.10.2017, g. 12-13

Rejon nr 11

Lekarze Dentyści 1

Sala Konferencyjna
im. Anny Mackiewicz w OIL,

Zielona Góra, ul. Batorego 71

30.10.2017, g. 9-10

Rejon nr 12

Lekarze Dentyści 2

Sala Konferencyjna
im. Anny Mackiewicz w OIL,

Zielona Góra, ul. Batorego 71

30.10.2017, g. 09-10

 

 

Komunikat

Okręgowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze informuje, że termin zgłaszania kandydatów na delegatów do okręgowego zjazdu lekarzy na VIII kadencję z poszczególnych rejonów wyborczych został wydłużony do 15 września 2017 r. 

                              Antoni Ciach

                             Przewodniczący OKW w Zielonej Górze

                             ----------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

Okręgowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze przypomina, że do 15 maja 2017 r. należy zgłaszać kandydatów na delegatów do okręgowego zjazdu lekarzy na VIII kadencję z poszczególnych rejonów wyborczych.

Karta zgłoszenia do pobrania:

 

Antoni Ciach

Przewodniczący OKW w Zielonej Górze

-----------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

Okręgowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze, zgodnie z kalendarzem wyborczym, z dniem 14 kwietnia 2017 r., po uwzględnieniu wniosków o przeniesienie na listę innego rejonu, ustaliła ostateczne listy imienne członków rejonów wyborczych (do pobrania w poniższej tabeli).

 

Antoni Ciach

 

Przewodniczący OKW w Zielonej Górze

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okręgowa Rada Lekarska w Zielonej Górze, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej, ustaliła imienne listy członków rejonów wyborczych oraz  liczbę mandatów w rejonach wyborczych:

 

Lp.
Nr Rejonu
Nazwa Rejonu Wyborczego
Liczba członków w rejonie wyborczym
Mandaty
Lista
1
K8.01
Nowa Sól
171
11

 pobierz

2
K8.02
Nowa Sól i Wschowa
111
7
3
K8.03
Żagań i Szprotawa
95
6
4
K8.04
Krosno Odrz. i Gubin
69
5
5
K8.05
Sulechów i Cibórz
114
8
6
K8.06
Świebodzin i Torzym
129
9
7
K8.07
Żary i Lubsko
178
12
8
K8.08
Zielona Góra (szpital)
405
27
9
K8.09
Zielona Góra (poz)
94
6
10
K8.10
Zielona Góra (specjaliści)
200
13
11
K8.11
Lekarze Dentyści 1
276
18
12
K8.12
Lekarze Dentyści 2
225
15
Razem
2067
137
 
 

 

Wybory do samorządu lekarskiego - kadencja VIII (2017-2021)

do pobrania: Wniosek o przeniesienie

Rozpoczęły się przygotowania do wyborów samorządu lekarskiego na VIII kadencję. Okręgowa Rada Lekarska w Zielonej Górze, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej, przyjęła kalendarz wyborczy:

 1. do dnia 28 lutego 2017 r. - przedstawienie propozycji rejonów wyborczych,
 2. do dnia 14 kwietnia 2017 r. - ostateczne ustalenie listy członków rejonu wyborczego oraz liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy, jak również rozpatrywanie wniosków o przeniesienie na listę innego rejonu,
 1. do dnia 15 maja 2017 r. - ustalenie listy kandydatów w rejonach wyborczych,
 2. do dnia 31 października 2017 r. - głosowania w rejonach wyborczych,
 3. do dnia 15 listopada 2017 r. - ogłoszenie wyników wyborów,
 4. do dnia 1 5 grudnia 2017 r. - rozpatrywanie protestów wyborczych,
 5. do dnia 31 stycznia 2018 r. - kolejne tury wyborów (w razie konieczności),
 6. do dnia 31 marca 2018 r. - zwołanie sprawozdawczo-wyborczego okręgowego zjazdu lekarzy -wybory do pozostałych organów,
 7. do dnia 3 1 maja 2018 r. - zwołanie Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Ustalono liczebność rejonu wyborczego: najmniejszy rejon wyborczy liczy 25 osób, a największy – 500 osób.

Ustalono także liczbę członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata – 1:15, co oznacza, że 15 osób może wskazać tylko jednego delegata. Jeżeli na skutek podzielenia ogólnej liczby członków rejonu przez 15, reszta z dzielenia jest większa niż 0,5 – rejon taki jest upoważniony do wyboru dodatkowego kandydata.

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 16 lutego 2017 r. ustalono liczbę rejonów wyborczych do przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji:

 1. K8.01 Nowa Sól (szpital - Chałubińskiego 7)
 2. K8.02 Nowa Sól (poz) i Wschowa
 3. K8.03 Żagań i Szprotawa
 4. K8.04 Krosno Odrzańskie i Gubin
 5. K8.05 Sulechów i Cibórz
 6. K8.06 Świebodzin i Torzym
 7. K8.07 Żary i Lubsko
 8. K8.08 Zielona Góra (szpital)
 9. K8.09 Zielona Góra (poz)
 10. K8.10 Zielona Góra (specjaliści)
 11. K8.11 Lekarze Dentyści 1
 12. K8.12 Lekarze Dentyści 2

Obecnie Okręgowa Komisja Wyborcza rozpoczęła pracę nad tworzeniem propozycji imiennych list członków rejonów wyborczych. Po ich zatwierdzeniu przez Okręgową Radę Lekarską na posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r., zostaną umieszczone na stronie internetowej oil-zgora.org w zakładce ‘wybory’ oraz otrzymacie Państwo w przesyłce pocztowej wraz z wnioskiem o przeniesienie do innego rejonu. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do dnia 14 kwietnia 2017r. br. zostaną opublikowane ostatecznie ustalone imienne listy rejonów wyborczych.

Wybory będą przebiegały, jak w poprzedniej kadencji, z możliwością głosowania korespondencyjnego i z wcześniejszym zgłaszaniem kandydatów na delegatów do Komisji Wyborczej, dlatego też prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi terminami.

O kolejnych etapach wyborów będziecie Państwo informowani na bieżąco na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze: oil-zgora.org.

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Antoni Ciach

 

--------------------------------------------------------------

 

Wyniki wyborów

Wybory na VII kadencję (2013-2017) w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze zostały zakończone. Ich wyniki są opublikowane w Obwieszczeniu Nr 5/VI/2013 Okręgowej Komisji Wyborczej – zobacz.

Lista delegatów na okręgowy zjazd delegatów VII kadencji – Strona 1Strona 2Strona 3.

Lista kandydatów

Zgłoszonych na delegata na okręgowy zjazd lekarzy w kadencji 7 (2013-2017) – zobacz.

Obwieszczenia Komisji Wyborczej

Ilościowe zestawienie rejonów wyborczych z liczbą mandarów na rejon

Uchwala nr 38/VI/2013 w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji 2013-2017 – zobacz.

L.p. Nr Rejonu Nazwa Rejonu Wyborczego Ilość Liczba mandatów Lista Karta zgłoszenia
1 K07.01 Nowa Sól (szpital) 159 11 Pobierz Pobierz
2 K07.02 Nowa Sól i Wschowa 116 8 Pobierz Pobierz
3 K07.03 Żagań i Szprotawa 100 7 Pobierz Pobierz
4 K07.04 Krosno Odrzańskie i Gubin 78 5 Pobierz Pobierz
5 K07.05 Sulechów i Cibórz 112 7 Pobierz Pobierz
6 K07.06 Świebodzin i Torzym 131 9 Pobierz Pobierz
7 K07.07 Żary i Lubsko 173 12 Pobierz Pobierz
8 K07.08 Zielona Góra (szpital) 356 24 Pobierz Pobierz
9 K07.09 Zielona Góra (poz) 89 6 Pobierz Pobierz
10 K07.10 Zielona Góra (specjaliści) 211 14 Pobierz Pobierz
11 K07.11 Lekarze Dentyści 1 257 17 Pobierz Pobierz
12 K07.12 Lekarze Dentyści 2 216 14 Pobierz Pobierz
Liczba rejonów: 12 Razem 134  

Kalendarz wyborczy

2012 Grudzień do 31 grudnia
ORL powinny podjąć uchwały o utworzeniu rejonów wyborczych, ustaleniu liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata, minimalną i maksymalną liczbę członków rejonu wyborczego.
2013 Styczeń do 19 stycznia
ogłoszenie listy członków rejonów wyborczych
Luty do 18 lutego
przyjmowanie wniosków lekarzy o umieszczenie ich na liście innego rejonu wyborczego.
do 28 lutego 
OKW ustala i publikuje ostateczne listy członków rejonów wyborczych.
Marzec do 1 kwietnia 
zgłaszanie kandydatur.
Kwiecień do 15 kwietnia 
publikacja podjętej przez OKW uchwały o zamknięciu listy kandydatów w danym rejonie wyborczym. 
od 16 kwietnia
do wyborów - „kampania wyborcza”
Maj 
Czerwiec
do 30 czerwca
przeprowadzenie wyborów w rejonach.
Lipiec do 15 lipca 
uchwała OKW o wynikach wyborów i ew. ogłoszenie kolejnej tury wyborów
Sierpień 
Wrzesień 
Październik
na 6 tygodni przed terminem OZL 
winny zakończyć się głosowania w „kolejnych turach” wyborów
Listopad 
Grudzień
od 19 października do 7 grudnia
Okręgowe Zjazdy Lekarzy
2014 24-26 styczeń XII Krajowy Zjazd Lekarzy

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook