Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Zgodnie z art. 1 ustawy o izbach lekarskich Samorząd Lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i Okręgowe Izby Lekarskie.

W szczególności organizacja, sposób działania oraz kompetencje Izb Lekarskich wynikają z następujących aktów prawnych:

Akty prawne NRL III kadencji

Akty prawne NRL I i II kadencji

Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:

Zadania określone powyżej samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook