Wspomnienie

Dodano: 18 czerwiec 2019 , Ogłoszenia

1.1       Dr Stanisław Gura (1931 – 2019)

Urodził się 15 listopada 1931 r. w Słobódce Leśnej powiat Kołomyja (dawne woj. stanisławowskie, dziś Ukraina) .

W wyniku przymusowej repatriacji znalazł się po wojnie z rodziną w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie w 1949 r. ukończył  Gimnazjum i Liceum. W latach 1949-1955 studiował w Akademii Medycznej we Wrocławiu .

Po ukończeniu studiów wrócił do Gorzowa, gdzie podjął pracę w charakterze asystenta w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Miejskiego (w latach 1955 – 1962). Równolegle w latach 1959 - 1962 pełnił funkcję kierownika Przychodni Obwodowej . W marcu 1962 r. został powołany na stanowisko kierownika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze. Równocześnie uzyskał zgodę na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin na oddziale wewnętrznym szpitala zielonogórskiego. To m.in. dzięki jego zabiegom udało się pomyślnie rozwiązać takie problemy jak zakup aparatu prądotwórczego, który uniezależnił szpital od przerw w dostawie prądu, budowa zbiorników zapasowych wody, budowa spalarni amputowanych kończyn i in. Dzięki nawiązaniu przez dr. Gurę kontaktów z Fundacją Sue Ryder uzyskano dla zielonogórskiego szpitala dwa pawilony onkologiczne. Jego zaangażowanie na rzecz zielonogórskiej lecznicy zaowocowały uzyskaniem przez szpital i montażem bomby kobaltowej, a także pozyskaniem „sztucznej nerki” dla stacji dializ . Znaczny był jego udział w realizowaniu programu nowych inwestycji w szpitalu (np. unowocześnienie i modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego). Dr. Stanisław Gura patronował staraniom szpitala o uruchomienie oddziału intensywnej terapii .

W latach 70. Dr Stanisław Gura pełnił funkcję Kierownika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i lekarza wojewódzkiego .

W 1981 r. został powołany na stanowisko wiceministra zdrowia i opieki społecznej. Funkcję tę pełnił do 1989 r. W tym celu przeniósł się do Warszawy

Dr Stanisław Gura wiązał pracę zawodową z działalnością społeczną. Był wybitnym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża. W Zielonej Górze przez 19 lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego PCK, a następnie przez 6 lat funkcje wiceprezesa i przez 13 lat prezesa Zarządu Głównego PCK .

W latach 1994-1998 pełnił funkcję doradcy przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUS .

Za swą działalność lekarską i społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. Między innymi: Krzyż Komandorski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz tytuł „Zasłużonego Lekarza PRL”.

W 2018 r. Kapituła Godności „Laur Asklepiosa” Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przyznała dr Stanisławowi Gurze to odznaczenie  za zasługi dla medycznego środowiska Zielonej Góry .

Po przejściu na emeryturę wraz z małżonką ponownie zamieszkał w Zielonej Górze.

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                          dr n.med. Jacek Kotuła

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook