Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

Dodano: 15 październik 2019 , Szkolenia

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med.  Jest organizatorem kursów umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów opartych na Evidence Based Medicine.

Kursy realizowane są w ramach przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został objęty Patronem Honorowym Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W projekcie przewidziano realizację łącznie 109 szkoleń dla 758 lekarzy do 30.06.20123 r. Wydarzenie ma charakter cykliczny, terminy poszczególnych szkoleń są zamieszczane na stronie internetowej projektu pod adresem:  http://kmptm.pl/power5-4-kursy/.

Program przewiduje realizację kursów o następującej tematyce, za które uczestnicy mogą uzyskać punkty edukacyjne:

 

- Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca

- Implantacja stymulatorów bezelektrodowych

- Inwazyjce leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego

- Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii,   kardiologii, neuroradiologii)

- Kurs z zakresu leczenie operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych

 

Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej realizowanej na bloku operacyjnym z wykorzystaniem modelu zwierzęcego. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do udziału w wysoko specjalistycznych procedurach medycznych wykraczających poza obszar specjalizacji. Udział w programie jest nieodpłatny.

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook