,,Prawa lekarza a prawa pacjenta"

Dodano: 28 listopad 2019 , Szkolenia

 
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W ZIELONEJ GÓRZE ZAPRASZA W DNIU
11 GRUDNIA 2019 ROKU godz. 18:00 NA SZKOLENIE ,,PRAWA LEKARZA A PRAWA PACJĘTA"
 
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną spojrzenia na te prawa z dwóch perspektyw: lekarza i prawnika:
 
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną
Prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Prawo pacjenta do poszanowania jego intymności i godności
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych
Prawo lekarza do prowadzenia dokumentacji medycznej
Prawo lekarza do powstrzymania się od świadczeń zdrowotnych niezgodnych z własnym sumieniem.
 
szkolenie prowadzi: dr n. med. Bożena Mospan - Rzecznik Praw Lekarza oraz mec. Ewa Hassa

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook