Informacja o połączeniu Spółek Benefit Systems i FitSport Polska

Dodano: 02 grudzień 2020 , Ogłoszenia

Szanowny Kliencie,

 


W dniu 30.11.2020 r. („Data Połączenia”) nastąpiło połączenie spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna, KRS 0000370919 („Spółka Przejmująca” lub „Benefit Systems”) ze spółką FitSport Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000422757 („Spółka Przejęta” lub „FitSport Polska”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS).


Powyższe oznacza, iż z dniem 30.11.2020 r. spółka Benefit Systems przejęła wszystkie prawa i obowiązki FitSport Polska wynikające ze wszystkich stosunków prawnych, w tym umów zawartych przez Spółkę Przejętą, a dotychczasowa cała działalność FitSport Polska jest kontynuowana przez Benefit Systems.


Zgodnie z art. 494 Kodeksu spółek handlowych połączenie spółek następuje z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień. 


Po uprawomocnieniu się postanowienia o wpisie połączenia, Spółka Przejęta, FitSport Polska, zostanie wykreślona z rejestru KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
Potwierdzeniem faktu połączenia jest aktualna treść wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dla Benefit Systems (KRS nr 0000370919), która dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/. Poniżej wskazujemy dane rejestrowe Spółki Przejmującej:

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370919
NIP: 836-167-65-10, REGON: 750721670
Kapitał zakładowy: 2,894,287.00 zł, w pełni opłacony


W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby od dnia 30.11.2020 r. wszystkie dokumenty (w tym dokumenty księgowe, jeśli są wystawiane), zawierały w/w dane Benefit Systems. W przeciwnym wypadku dokumenty mogą wymagać korekty. Dla Państwa, jako naszych klientów, fakt ten nie wiąże się z żadnymi zmianami w procesie obsługi klienta. Nasza dotychczasowa oferta produktów również pozostaje niezmieniona. Wszystkie znane Państwu osoby kontaktowe jak zawsze służą radą i pomocą.


Z dniem zarejestrowania połączenia obu spółek administratorem Państwa danych osobowych, jak i danych osobowych użytkowników Programu MultiSport, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stał się Benefit Systems. W konsekwencji, doszło również do zmiany Polityki Prywatności Benefit Systems, z której został usunięty pkt 11 dotyczący FitSport Polska. Z pełną treścią Polityki Prywatności Benefit Systems możecie się Państwo zapoznać pod adresem https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/.


W związku z tą zmianą prosimy Państwa o zbieranie od Użytkowników przystępujących do Programu MultiSport formularzy oświadczeń w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych na nowych wzorach, dołączonych do niniejszego komunikatu. Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy jedynie nowych Użytkowników, a zgody zebrane na poprzednich wzorach, do dnia przesłania niniejszego komunikatu, pozostają ważne. 


W załączeniu przesyłamy również komunikat dla Użytkowników, z prośbą o jego przekazanie do wszystkich osób, które przystąpiły do Programu MultiSport w Państwa firmie.

 Formularze oświadczeń użytkowników w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych F

- Informacja do użytkowników


Liczymy na dalszą owocną współpracę, a w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Opiekunem Klienta Państwa firmy.
 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Benefit Systems

 

 

Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370919, NIP: 836-167-65-10, REGON: 750721670
kapitał zakładowy: 2 894 280,00 zł, w pełni opłacony.

www.benefitsystems.pl

 
 
 
 

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook