e-recepty cd.

Dodano: 28 luty 2020 , Organizacyjne

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że do 31 grudnia 2019 r. wszystkie podmioty lecznicze oraz wszystkie praktyki lekarskie oraz lekarsko-stomatologiczne mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Fakt ten nie ma nic wspólnego z kontraktem z NFZ, zatem obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów medycznych oraz praktyk zawodowych. Od 8 stycznia 2020 roku bowiem, wszyscy lekarze oraz lekarze dentyści będą zobowiązani do wystawiania recepty tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej tzw. e-recepty. Wyjątkami jednak od tej zasady są:

- recepty pro auctore - zatem dla osoby wystawiającej receptę,

- pro familiae - zatem dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej,

- recepty transgraniczne,

- recepty na leki z importu docelowego,

- recepty dla osób o nieustalonej tożsamości,

- sytuacja braku dostępu do Systemu P1

Poniżej zamieszczamy informację jak dokonać rejestracji w platformie P1 dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe.

 

W celu przygotowania się do wystawiania e-recepty koniecznym jest wykonanie kilku procedur:

Należy zarejestrować się w "Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą" jako "Rejestr Praktyk Zawodowych" http://rpwdl.csioz.gov.pl – jeżeli jeszcze nie dokonano rejestracji w tym systemie. Lekarz, który ma już zarejestrowaną praktykę (posiada założoną Księgę Rejestrową) żeby móc pracować w systemie musi jednorazowo uzyskać tzw. uprawnienia do księgi (jeśli wcześniej takich nie uzyskał ). Takie uprawnienia nadają Izby Lekarskie. W tym celu po zalogowaniu do portalu RPWDL szukają Państwo polecenia – „wniosek o nadanie uprawnień", który wymaga podpisu Profilem Zaufanym. Izba Lekarska nadaje uprawnienia, o czym są Państwo informowani mailowo.

Należy przy tym sprawdzić czy dane w księdze rejestrowej są aktualne, instrukcja wprowadzania zmian w praktyce znajduje się na stronie: http://izbalekarska.pl/instrukcja-rejestracji-praktyk-zawodowych-po-1-kwietnia-2013-r (w przypadku wprowadzania zmian konieczne jest posiadanie profilu zaufanego).

W celu podłączenia się jako praktyka lekarska do Systemu P1 i w przypadku chęci wygenerowania certyfikatów należy na stronie rpwdl.csioz.gov.pl złożyć wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów. ("Utwórz wniosek praktyka lekarska">>>"Wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów")

Na stronie https://www.youtube.com/watch?v=ojJcqcKJCsw  znajduje się film instruktażowy, który poprowadzi Państwa krok po kroku przez proces generowania certyfikatów. Ponadto w załączniku zamieszczam podręcznik użytkownika - wnioskowanie o dostęp do P1.

Certyfikaty te będą niezbędne Państwu do wystawiania  elektronicznych recept. Jeśli będziecie Państwo generować recepty za pomocą aplikacji gabinetowych, to musicie zwrócić się do producenta swojego oprogramowania, aby udostępnił szczegółową instrukcję w jaki sposób zaimplementować te certyfikaty do danej aplikacji.

Przy tej okazji przypominamy, że aby lekarz/lekarz dentysta mógł wystawić e-ereceptę i podpisać ją elektronicznie musi do tego posiadać certyfikat nadany przez ZUS. Oczywiście są możliwe inne narzędzia, jak na przykład kwalifikowany podpis elektroniczny, jednak certyfikat ZUS ma tę przewagę, że jest bezpłatny, większość lekarzy już go posiada i jest bardzo łatwy do uzyskania.

Recepty będzie można wystawiać nie tylko przez aplikacje gabinetowe. Oferta wielu programów jest wciąż dostępna w naszej izbie lekarskiej, jest to efekt pracy Komisji ds. e-Zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej. E-receptę można generować również poprzez stronę www gabinet.gov.pl , gdzie umieszczono instrukcję procedur wystawiania e-recepty i e-skierowania. Jest to formuła całkowicie bezpłatna, chociaż przyznamy mocno uciążliwa. Zdecydowanie nie polecamy tej procedury lekarzom, którzy wystawiają wiele recept. Do zalogowania jest konieczne posiadanie profilu zaufanego. Na stronie https://www.youtube.com/watch?v=DkPTh4_pYm0 znajdziecie Państwo dokładną prezentację. Ważnym jest, aby w księdze rejestrowej mieć uzupełnione pole z numerem telefonu – dla prawidłowego działania możliwości podpisania e-recepty.

Szczegółowe informacje o e-recepcie możecie Państwo znaleźć również w poradniku o e-recepcie – pytania i odpowiedzi - dostępny w serwisie ezdrowie.gov.plhttps://nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/rotator/e-recepta_pytania_i_odpowiedzi_dla_pracownikow_medycznych_i_aptekarzy_07.10.2019.pdf

Dodatkowo na stronie www – opublikowany został poradnik dot. cyfryzacji mniejszych podmiotów „Algorytm". Jest on adresowany w pierwszym rzędzie do wszystkich, którzy prowadzą podmioty i praktyki nieposiadające napisanego pod potrzeby danego podmiotu programu do dokumentacji medycznej: https://stom.hipokrates.org/edm/algorytm

Prezentację o e-recepcie odnajdziecie Państwo także na stronie http://izbalekarska.pl/wp-content/uploads/2019/06/Prezentacja%20e-recepta_IKP.pdf

 

Podrecznik_uzytkownika_RPWDL

 

Z poważaniem

dr. n. med. Jacek Kotuła

lek. Wojciech Perekitko

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura wystawienia recept w aplikacji gov.pl

  1. Uzyskanie profilu zaufanego

Dostęp do platformy P1 i korzystania z aplikacji gabinet.gov.pl wymaga tylko posiadania profilu zaufanego.
Należy go założyć (tylko w przypadku gdy jeszcze nie posiadacie Państwo profilu zaufanego) internetowo na stronie pz.gov.pl . Założenie profilu zaufanego należy potwierdzić (zaufać założony profil poprzez potwierdzenie swojej tożsamości dowodem osobistym)) w ZUS, Urzędzie Skarbowym, Państwa banku

  1. Logowanie do programu gov.pl za pomocą profilu zaufanego

Kiedy mamy profil, wchodzimy na stronę gabinet.gov.pl i logujemy się na niej profilem zaufanym. Posiadacze e-dowodu mogą się logować przy jego użyciu.

  1. Wystawianie e-recepty

Po zalogowaniu pokazuje się opcja „lekarz” i poniżej „administrator”.

  1. Wybieramy „lekarz” i już jesteśmy na właściwej stronie;  rozpoczynamy wizytę. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta system identyfikuje osobę i pokazuje dodatkowe dane o niej. Na razie należy osobiście uzupełnić dane adresowe pacjenta, w przyszłości mają być one automatycznie pobierane przez system. Po tych czynnościach wybieramy „rozpocznij wizytę” i przechodzimy na stronę, na której możemy dokonać wystawienia e-recepty.
    b. Obecna formuła nie przyjmuje jeszcze wyboru wizyty refundowanej, czyli pozwala na razie wystawiać recepty 100%. Aplikacja umożliwia wystawianie rp na leki gotowe i recepturowe. Jest też opcja wystawiania rp dla chorych przewlekle – czyli w większej ilości, z odroczonymi terminami realizacji. W przypadku leków psychotropowych aplikacja zadba o umieszczenie na recepcie informacji o mocy przepisanego leku, czyli określenia jej również słownie – zgodnie z wymogami ustawy.
  2. Po zakończeniu procesu wystawiania recept – każdy lek to oddzielna recepta, a tzw. pakiet może obejmować do pięciu recept – należy wszystkie podpisać, również profilem zaufanym. Po podpisaniu recepty trafiają do systemu P1 i mogą już być realizowana w aptece.
  3. W przypadku posiadania IKP system poinformuje pacjenta o wystawieniu recepty i przekaże kod dostępu. W innej sytuacji musimy np.: – wydrukować podpisaną receptę; – podglądać podpisaną rp i na kartce zapisać pacjentowi czterocyfrowy kod dostępu; – pozwolić pacjentowi sfotografować smartfonem ekran naszego komputera z podglądem recepty. Nieustająco chodzi o przekazanie pacjentowi KODU DOSTĘPU. W aptece, po podaniu tegoż kodu i nr. PESEL, odczytana zostanie w systemie ta recepta.


Schemat wystawiania e-recepty

Krok 1
Załóż profil zaufany korzystając ze strony pz.gov.pl lub po logowaniu się do swojego banku
Krok 2
Otwórz stronę gabinet.gov.pl i zaloguj się profilem zaufanym
Krok 3
Rozpocznij wizytę i wpisz PESEL pacjenta oraz uzupełnij dane adresowe
Krok 4
Utwórz receptę
Krok 5
Podpisz receptę korzystając z profilu zaufanego
Krok 6
Zakończyłeś pracę – wyloguj się

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook