Bezpłatne szkolenia z zakresu choroby zwyrodnieniowej stawów

Dodano: 27 lipiec 2018 , Szkolenia

 

Bezpłatne szkolenia z zakresu choroby zwyrodnieniowej stawów

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości wzięcia udziału  w projekcie  pt. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów.

 

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz wymagany wniosek do zgłoszenia wraz z załącznikami. Wypełnione dokumenty należy wysłać listownie na adres:

Zachęcam aby przejrzeć materiały zamieszczone na stronie projektu: http://powr.wsiiz.pl/

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18

PL 02- 366 Warszawa

 

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych – lekarzy poprzez organizację bezpłatnych szkoleń z zakresu choroby zwyrodnieniowej stawów.

 

Do udziału zapraszamy lekarzy z całej Polski [organizacja szkoleń na terenie M. St. Warszawy].

 

Kursy są kierowane do konkretnej grupy docelowej:

  1. Lekarze rodzinni – specjaliści medycyny rodzinnej,
  2. Lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, interniści,
  3. Opcjonalnie lekarze innych specjalizacji (z wyłączeniem specjalizacji: reumatologia oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej.

 

Zapewniamy  wyżywienie. Materiały dydaktyczne. Zajęcia weekendowe w bardzo małych komfortowych grupach.

 

4 zjazdy weekendowe po 6 godzin dziennie = 8 godzin dydaktycznych [1h – 45 min.]

 

 

 

wrzesień – listopad 2018 r.

2 grupy szkoleniowe [24 osoby]

październik – grudzień 2018 r.

2 grupy szkoleniowe [24 osoby]

 

 

 

PROGRAM:

Moduł 1

Etiopatogeneza i epidemiologia ChZS

4h zajęć teoretycznych

Moduł 2

Obraz kliniczny [objawy kliniczne, postacie kliniczne i przebieg, powikłania] ChZS

6h zajęć teoretycznych

Moduł 3

Różnicowanie rozpoznania choroby zwyrodnieniowej stawów

2h zajęć teoretycznych

Moduł 4

Badanie podmiotowe i przedmiotowe ChZS

4h zajęć teoretycznych + 4h zajęć praktycznych*

Moduł 5

Nowoczesna diagnostyka obrazowa

4h zajęć teoretycznych + 4h zajęć praktycznych*

Moduł 6

Badanie laboratoryjne

2h zajęć teoretycznych

Moduł 7

Ocena aktywności choroby i stopnia uszkodzenia stawów

2h zajęć teoretycznych

Moduł 8

Neurofizjologia ból i jego leczenie [ocena natężenia, drabina analgenetyczna] w ChZS

2h zajęć teoretycznych

Moduł 9

Leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne oraz zasady jego stosowania

4h zajęć teoretycznych

Moduł 10

Leczenie operacyjne

4h zajęć teoretycznych

Moduł 11

Leczenie eksperymentalne

2h zajęć teoretycznych

Moduł 12

Nowe technologie/metody w terapii ChZS

4h zajęć teoretycznych + 4h zajęć praktycznych*

Moduł 13

Dieta, fizjologia wysiłku i treningu fizycznego w ChZS

4h zajęć teoretycznych + 4h zajęć praktycznych*

Moduł 14

Nowoczesne algorytmy postępowania rehabilitacyjnego i fizjoterapeutycznego w leczeniu ChZS

4h zajęć teoretycznych


Łącznie: 48h zajęć teoretycznych i 16h zajęć praktycznych

 

* W czasie zajęć praktycznych Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wykonania badania podmiotowego i przedmiotowego, a szczególnie diagnostyki obrazowej [ultrasonograf] na osobie [pacjencie] cierpiącym na ChZS, a także na osobach, które zechcą poddać się diagnostyce pod kątem ChZS.

 

 

REKRUTACJA:

Załącznik nr 1 - Wniosek o rozpoczęcie szkolenia

Załącznik nr 1a - Test kompetencyjny określający motywacje szkoleniowe

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - Dane uczestnika projektu otrzymującego wsparcie

 

Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie powr.wsiiz.pl

 

Serdecznie pozdrawiam
Monika Rupert-Komuda
Młodszy specjalista ds. administracji

tel.: 

+48 22 858 70 93

e-mail: 

biuro.powr@wsiiz.pl

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook